Zaštita podataka

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku „Napomena o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite. To može biti npr. To mogu biti, na primjer, podaci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki od podataka prikupljaju se kako bi se osiguralo da web stranica radi bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

U svakom trenutku imate pravo besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ukoliko ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku u budućnosti. Također imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s tim ili ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Analitika i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se prvenstveno događa s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting

Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:

Vanjski hosting

Ovo web mjesto ima vanjski hosting. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužitelj(e) domaćina(a). Ovo može biti v. a. To uključuje IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke za kontakt, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.

Vanjski hosting provodi se u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. lit. b GDPR) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga. (Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. stavak 1. lit. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Naš host(ovi) će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da ispuni svoje obveze pružanja usluga i slijedi naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeće host(ove):

Agencija za oglašavanje One Select
Bertramstrasse 13
59557 Lippstadt

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbe (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

3. Opći podaci i obvezni podaci

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Rolf Schlosser
Poljička cesta 26
HR – 21000 Split
Država: Hrvatska


E-pošta: rs@power-systems-company.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); U potonjem slučaju, brisanje se odvija nakon što ti razlozi više ne važe.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, obrađujemo na temelju čl. 1 lit. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka se također provodi na temelju čl. 49. st. GDPR. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili na pristup informacijama na vašem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka također će se provesti na temelju članka 25. stavka 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, obrađujemo vaše podatke na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a. Nadalje, obrađujemo vaše podatke ako je potrebno ispuniti zakonsku obvezu na temelju čl. 6. st. Obrada podataka također se može provoditi na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a. Informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju navedene su u sljedećim stavcima ove izjave o zaštiti podataka.

Primatelji osobnih podataka

U sklopu naših poslovnih aktivnosti surađujemo s različitim vanjskim tijelima. U nekim slučajevima također je potrebno prenijeti osobne podatke tim vanjskim tijelima. Osobne podatke prosljeđujemo vanjskim tijelima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovora, ako smo zakonski obvezni to učiniti (npr. prosljeđivanje podataka poreznim tijelima), ako imamo legitiman interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. lit. .f DSGVO u prijenosu ili ako druga pravna osnova dopušta prijenos podataka. Prilikom korištenja obrađivača narudžbi, osobne podatke naših kupaca prosljeđujemo samo na temelju važećeg ugovora o obradi narudžbi. U slučaju zajedničke obrade sklapa se ugovor o zajedničkoj obradi.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koji pristanak koji ste već dali. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LITRA. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH UVJETA. PRIMJENJIVA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE ODGOVARAJUĆE OSOBNE PODATKE OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI SLOŽENE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI OBRADA JE ZA TVRDNJE, IZVRŠAVANJE ILI ZASTUPANJE PRAVNIH C ZAHTJEVI ( PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21(1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU UGOVORITI SE OBRADI OSOBNIH PODATAKA KOJI SE VAS TIČU U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI UKOLIKO JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. STAVKU 2. GDPR).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite prijenos podataka izravno drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

Informacija, ispravak i brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U vezi s tim nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovu pohranu – mogu koristiti samo uz Vašu suglasnost ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važan javni interes Europske unije ili države članice.

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Prigovor na reklamne e-mailove

Ovime se protivi korištenju podataka za kontakt objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, kao što su spam poruke e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše web stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su mali podatkovni paketi i ne oštećuju vaš uređaj. Oni se pohranjuju na vašem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na Vašem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili ih Vaš web preglednik automatski ne izbriše.

Kolačići mogu doći od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki trećih strana (tzv. kolačići treće strane). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki trećih strana unutar web stranica (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići mogu se koristiti za procjenu ponašanja korisnika ili u reklamne svrhe.

Kolačići koji su neophodni za provođenje procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (potrebni kolačići pohranjeni na temelju). 6. stavak f GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražen pristanak za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se provodi isključivo na temelju tog pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR i čl. 25. st. 1. TTDSG); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada zatvorite preglednik. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Koji se kolačići i usluge koriste na ovoj web stranici možete saznati u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Suglasnost s Borlabsovim kolačićem

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka za kolačiće Borlabs za dobivanje vašeg pristanka za pohranjivanje određenih kolačića u vaš preglednik ili za korištenje određenih tehnologija te za dokumentiranje toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Dobavljač ove tehnologije je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, Borlabs kolačić se pohranjuje u vaš preglednik, koji pohranjuje privolu koju ste dali ili opoziv te privole. Ovi se podaci ne prosljeđuju pružatelju Borlabsovih kolačića.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni sve dok ne zatražite da ih izbrišemo ili sami izbrišete Borlabs kolačić ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka. Obvezna zakonska razdoblja zadržavanja ostaju nepromijenjena. Pojedinosti o obradi podataka pomoću Borlabs Cookie mogu se pronaći na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ .

Borlabsova tehnologija suglasnosti za kolačiće koristi se za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. slovo c GDPR-a.

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

Ovi podaci neće biti spojeni s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. slova f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu potrebno je snimiti log datoteke poslužitelja.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na temelju članka 6. lit. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno pitanje; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili prestane svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upiti putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, zahtjev), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na temelju članka 6. lit. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno pitanje; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski propisani rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjeni.

5. Društveni mediji

Alat za sigurno dijeljenje eRecht24

Sadržaj na ovoj web stranici može se dijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook, X & Co. u skladu s propisima o zaštiti podataka. Ova stranica u tu svrhu koristi alat za sigurno dijeljenje eRecht24 . Ovaj alat uspostavlja izravan kontakt između mreža i korisnika samo kada korisnik aktivno klikne na jedan od ovih gumba. Klik na gumb predstavlja suglasnost u smislu članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a i odjeljka 25. stavka 1. TTDSG. Ova se suglasnost može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Ovaj alat ne prenosi automatski korisničke podatke operaterima ovih platformi. Ako je korisnik prijavljen na neku od društvenih mreža, prilikom korištenja elemenata društvenih medija Facebook, X & Co. pojavljuje se prozor s informacijama u kojem korisnik može potvrditi tekst prije slanja.

Naši korisnici mogu dijeliti sadržaj ove stranice na društvenim mrežama u skladu s propisima o zaštiti podataka bez izrade potpunih profila za surfanje od strane mrežnih operatera.

Usluga se koristi za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje određenih tehnologija. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. slovo c GDPR-a.

Ihre Nachricht wird gesendet...

Fenster bitte nicht schließen!